Chương trình Chứng nhận GLOBAL G.A.P
Lợi ích của chứng nhận VietGAP & GlobalGAP
Chứng nhận sẽ mang lại lòng tin cho nhà phân phối, người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Chứng nhận giúp người sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm và tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

Sản phẩm nông nghiệp  được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ được thừa nhận trên thị trường Việt Nam.

Sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận theo tiêu chuẩn GlobalGAP sẽ được thừa nhận trên quy mô toàn cầu, dễ dàng được chấp nhận bởi các nhà phân phối lớn và thâm nhập các thị trường khó tính. Sản phẩm được chứng nhận GlobalGAP sẽ được nhận biết thông qua hệ thống định vị tọa độ địa lý toàn cầu, tham gia hệ thống dữ liệu toàn cầu, đảm bảo truy xét nguồn gốc nên có thể trở thành đối tượng của thương mại điện tử.


Thủ tục chứng nhận

  • Đăng ký với tổ chức chứng nhận và ký hợp đồng chứng nhận.
  • Đánh giá chứng nhận và khắc phục sự không phù hợp (nếu có).
  • Cấp giấy chứng nhận (hiệu lực không quá 1 năm).
  • Đánh giá giám sát, duy trì chứng nhận (hàng năm).
  • Mở rộng, thu hẹp sản phẩm được chứng nhận.
  • Công bố sản phẩm được chứng nhận (Việt Nam hoặc toàn cầu).

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Tel : (84-4) 37561025  Fax: (84-4) 37563188
Mobile: 0913365277
Email: Hanhnt@quacert.gov.vn

Văn phòng đại diện:
Số 40, Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,Việt Nam
Người liên hệ: Nguyễn Duy Hồng
Tel : (84-8) 38121033   Fax: (84-8) 38121032
Mobile: 0903731559
Email: Hongnd@quacert.gov.vn

 

Bản quyền (C) 2011 thuộc sở hữu Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) 
Địa chỉ: 08 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 04-37561025 *Fax: 04-37563188.
Email: quacert@quacert.gov.vn *Website: www.vietgap.vn - www.globalgap.vn