Rau và quả
QUY TRÌNH Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam
Quy trình này áp dụng để sản xuất rau, quả tươi an toàn nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng sản phẩm rau, quả, môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội của người lao động trong sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
Đối tượng áp dụng: VietGAP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia sản xuất, kinh doanh, kiểm tra và chứng nhận sản phẩm rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam, nhằm:
1. Tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất và quản lý an toàn thực phẩm.
2. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất và được chứng nhận VietGAP
3. Đảm bảo tính minh bạch, truy nguyên được nguồn gốc của sản phẩm.
4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả cho sản xuất rau, quả tại Việt Nam.
(Click tại đây để tải về Tiêu chuẩn)
Bản quyền (C) 2011 thuộc sở hữu Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) 
Địa chỉ: 08 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 04-37561025 *Fax: 04-37563188.
Email: quacert@quacert.gov.vn *Website: www.vietgap.vn - www.globalgap.vn